Πεινάτε για Τέχνη…

Η Δημοτική Πινακοθήκη της Κέρκυρας στεγάζεται στο Παλάτι των Αγίου Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου και λειτουργεί από το 1978 σε ένα κτίριο που είναι κληρονομιά της οικογένειας Δαλιέτος. Όταν η Πινακοθήκη έγινε αναγνωρισμένο δημόσιο ίδρυμα το 1991, καταβλήθηκε προσπάθεια να γίνει πιο ευρέως γνωστή η συλλογή της, η οποία αποτελείται κυρίως από δωρεές έργων. Μεταξύ των σημαντικότερων συλλογών είναι οι συλλογές Σαμαρτζής (42 έργα), οι συλλογές Αγλαίας Παπά (23 έργα) και Φίλιππος Μακότσης (12 έργα), ενώ υπάρχουν και δύο έργα δωρεά του Νικολάου Βεντούρα.

(Source)